ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Resurse online

În această secţiune prezentăm studii şi articole în format digital, accesibile on-line (html sau pdf). Ordinea este a primului autor, în ordinea inversă a datei de publicare.

 • B. Constantinescu, R. Bugoi, V. Cojocaru, D. Voiculescu, D. Grambole, F. Herrmann, D. Ceccato, T. Calligaro, J. Salomon, L. Pichon, S. Röhrs - Micro-PIXE studies on Visigothic 'Pietroasa' Gold Hoard, in COST Action G8 "Non-destructive testing and analysis of museum objects", eds. A. Denker, A. Adrianes, M. Dowsett and A. Giumlia-Mair, 2006, Fraunhofer IRB Verlag, pp. 73-82.
 • descarcă fişierul pdf (460 KB).
 • B. Constantinescu, R. Bugoi, V. Cojocaru, D. Voiculescu, D. Grambole, F. Herrmann, D. Ceccato - Romanian ancient gold objects provenance studies using micro-beam methods: the case of "Pietroasa" hoard, în Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 231 (2005) pp. 541-545;
  • cu permisiunea Elsevier B.V.
  • măsurători pe cinci fragmente din Tezaurul de la Pietroasa demonstrează provenienenţa diferită a aurului din care au fost confecţionate artefactele;
  • descarcă fişierul pdf (171 KB).
 • R. Bugoi, B. Constantinescu, F. Constantin, C. Neelmeijer - The potential of external IBA and LA-ICP-MS for obsidian elemental characterization, în Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 226(1-2) (2004) 136-146;
  • cu permisiunea Elsevier B.V.
  • analiza a relevat obsidian neolitic transilvan de origine slovacă;
  • descarcă fişierul pdf (362 KB).
 • R. Bugoi, V. Cojocaru, B. Constantinescu, F. Constantin, D. Grambole, F. Herrmann - Micro-PIXE study of gold archaeological objects, în Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 257, No. 2 (2003) 375-383;
  • cu permisiunea Akademiai Kiado, Budapest, Hungary
  • sunt analizate, comparativ, obiecte eneolitice şi fragmente din Tezaurul de la Pietroasa; s-a evidenţiat provenienţa aluvionară a probelor eneolitice;
  • descarcă fişierul pdf (3.15 MB).
 • Bogdan Constantinescu, Alexandru Săşianu, Roxana Bugoi - Adulterations in first century BC: the case of Greek silver drachmae analyzed by X-ray methods, în Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy,vol. 58(4) (2003), 759-765;
  • cu permisiunea Elsevier B.V.
  • măsurători pe monedă grecească şi imitaţii autohtone din sec. I î. Chr.;
  • descarcă fişierul pdf (435 KB).
 • R. Bugoi, F. Constantin, B. Constantinescu, E. Oberläender-Târnoveanu, K. Pârvan - Archaeometrical Studies on Medieval Silver Coins at the Bucharest Tandem Accelerator, Proceedings of the 8th European Particle Accelerator Conference Paris, June, 2002;
  • au fost analizaţi groşi moldoveneşti din secolele XIV-XVI; majoritatea par să provină din retopirea unor monede de circulaţie curentă în epocă, şi numai câteva ar putea sugera exploatarea unor zăcăminte locale;
  • descarcă fişierul pdf (160 KB).
 • B. Constantinescu, R. Bugoi, G. Sziki - Obsidian provenance studies of Transylvania's Neolithic tools using PIXE, micro-PIXE and XRF, în Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 189 (2002), 373-377;
  • cu permisiunea Elsevier B.V.
  • măsurători pe unelte transilvane de obsidian, demonstrând originea lor din actualele teritorii ale Ungariei şi Slovaciei;
  • descarcă fişierul pdf (113 KB).
 • V. Cojocaru, B. Constantinescu, I. Ştefănescu, C. M. Petolescu - EDXRF and PAA analyses of Dacian gold coins of "koson" type, în Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 246, No. 1 (2000), 185-190;
  • analiza a 21 de kosoni a relevat existenţa a trei grupe distincte, corespunzând variantelor de monogramă; nu există corespondenţă la aurul nativ de pe teritoriul României, analogiile mergând spre pseudo-staterii tip Lysimach;
  • descarcă fişierul pdf (254 KB).
 • I. Uzonyi, R. Bugoi, A. Săşianu, Á. Z. Kiss, B. Constantinescu, M. Torbágyi - Characterization of Dyrrhachium silver coins by micro-PIXE method, în Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 161-163 (2000), 748-752;
  • cu permisiunea Elsevier B.V.
  • au fost determinate 27 drahme din Dyrrhachium (sec. I î. Chr) aparţinând Muzeului Naţional Maghiar, cu compoziţii de argint 92%;
  • descarcă fişierul pdf (250 KB).
 • R. Bugoi, B. Constantinescu, F. Constantin, D. Cătană, D. Ploştinaru, A. Săşianu - Archaeometrical studies of Greek and Roman siver coins, în Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 242, No. 3 (1999), 777-781;
  • cu permisiunea Akademiai Kiado, Budapest, Hungary
  • au fost analizate monede de sec. I î. Chr., de proveninţe foarte diferite, bază comparativă a studiului provenienţei altor obiecte arheologice;
  • descarcă fişierul pdf (167 KB).
 • Viorel Cojocaru, Călin Besliu and Cristina Anton Manea - Nuclear analyses of the Pietroasa gold hoard, in Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 240 (1999) 89
 • Viorel Cojocaru, Done Şerbănescu - Composition of some ancient coins from Călăraşi district analyzed by XRF and PAA, in Thraco-Dacica, tomul XX, nr. 1-2, Bucureşti, 1999, p. 365-367
 • Viorel Cojocaru, Done Şerbănescu - XRF analysis of the Philip III tetradrachmas from Chiselet hoard, in Proceeding Supplement of Balkan Physics Letters 5 (1997) 2175
 • V. Cojocaru, M. Ivaşcu, C. Beşliu, D. Dimerian, D. Popovici - Monostandard activation analysis of prehistoric copper objects, in First Balkan Conference on Activation Analysis 1985, Proc. Varna, Bulgaria, May 6-8, 1985, p. 186

sus