ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Linkuri

 

 • Ancient Iron Smelting&Smithing, Archaeology of Jordan, West Bank and Israel, site care, alături de tematica specifică proiectului Arheomet, veţi găsi numeroase alte referinţe de arheometrie (termoluminiscenţă, datare radiocarbon, tefracronologie)
 • Archaeomaterials Group - este un site al Laboratorului de Cercetări pentru Arheologie şi Istoria Artei, de pe lângă Universitatea din Oxford. Deşi analizele de izotopi ai plumbului nu se mai realizează la Oxford, laboratorul este în posesia unei baze de date considerabile despre depozite naturale, obiecte antice, sticlă şi pigmenţi pe bază de plumb, din Europa şi Orientul apropiat.
 • The Beginnings of Metallurgy. Simpozionul internaţional "Începuturile metalurgiei", organizat de Deutsches Bergbau-Museum din Bochum (DBM), în 24-26 aprilie 1995, a fost a treia manifestare de acest gen, după cele de la Heidelberg (1987) şi Donji Milanovac (1990), organizată cu sprijinul Max-Planck-lnstitut für Kernphysik, Heidelberg şi al Fundaţiei Volkswagen (cea care, în 1986, a lansat un program de sprijin al cercetării arheometalurgiei, cel mai generos cadru financiar de acest gen, acordat arheologiei şi ştiinţelor de sprijin). Lucrările publicate cu acest prilej sunt o dovadă a realizărilor posibile atunci când finanţarea este pe măsura obiectivelor propuse...
 • COST ACTION G8. Analize non-destructive pentru artefacte muzeale. Site al Comunitatii Europene
 • The Crift Farm Project este un site al Departamentului Arheologie al Universităţii Bradford. Preeminenţa provinciilor Cornwall şi Devon în producţia obiectelor de cositor este în general un lucru cunoscut (Lewis 1965 , Penhallurick 1986); informaţii în legătură cu producerea acestora, dincolo de secolul al XVI-lea, sunt însă extrem de sărace.
 • EDAX (Japonia) este lider global pentru caracterizarea materialelor
 • English Heritage - Centre for Archaeological Guidelines. Archaeometallurgy (pdf, 32 pagini, aproape 3 MB), este "cursul scurt" pe care nici un învăţăcel nu ar trebui să-l ocolească. Despre "standarde şi proceduri", dar şi 101 lucruri bine de ştiut. Vă rugăm nu traduceţi...
 • The Göltepe/ Kestel Project (Institutul de Orientalistică a Universităţii din Chicago) îşi propune să studieze zonele miniere ale Epocii bronzului, cât şi zonele urbane asociate, pentru care există dovezi asupra practicilor metalurgice.
 • Historical Metallurgy Society - oferă un forum pentru schimbul de informaţii asupra istoriei metalurgiei. Înfiinţată încă din 1962, asociaţia doreşte să acopere toate aspectele legate de producţia şi utilizarea obiectelor de metal, din preistorie până în prezent.
 • IngentaConnect este "cea mai mare colecţie de publicaţii ştiinţifice", respectiv 19.500.000 de articole din 30.000 de publicaţii; pentru exemplificare, aici aţi putea găsi date despre circulaţia metalelor preţioase în Imperiul arab
 • O istorie a... sudurii - şi nu numai, fiindcă am găsit acolo inclusiv un util timeline al istoriei metalelor (când au fost descoperite, cum au fost folosite), sau ilustraţie istorică asupra practicării metalurgiei.
 • Metalul roşu - cuprul. Lecţie online a Universităţii Nevada, despre extragerea şi prelucrarea cuprului, mai ales în baza experienţei locale; citiţi asupra proprietăţilor cuprului, asupra importanţei lui în dezvoltarea civilizaţiei.
 • Metalurgia în Catalonia romană este un sit al Universităţii din Barcelona, a cărui principal obiectiv este studiul metodelor de producţie şi a căilor comerciale ale produselor feroase, una dintre categoriile de artefacte cele mai legate de viaţa de toate zilele.
 • Mongolian Culture este un sit fabulos, întreţinut de The Indo-Mongolian Society of New York, conţinând câteva sute (mii?) de link-uri către site-uri din toată lumea, despre mongolii din toată lumea şi toate timpurile
 • SpringerLink este un alt motor de căutare în ale ştiinţei, având secţiuni separate pentru publicaţii, publicaţii noi, librării online şi edituri
 • Virtual Atlas of Opaque and Ore Minerals, creat de Robert A. Ixer and Paul R. Duller, oferă peste 400 de imagini color, respectiv microfotografii ale unor minerale sau a unor minereuri fixate în roci nemineralizate. Sunt descrise cele mai tipice exemple de minereuri provenite din locaţii "clasice" de pe tot mapamondul. Pentru fiecare tip de asociere minerală este furnizată lista celor mai importante locuri de extragere, produse prelucrate şi sterilul rezultat, textura tipică, cât şi o scurtă discuţie asupra geologiei acestor asocieri, desigur, cu lista bibliografică aferentă.
 • WEALDEN IRON RESEARCH GROUP (WIRG) a fost fondat pentru a iniţia cercetări asupra industriei fierului, pe cale de dispariţie în Sussex, Kent şi Surrey Weald, dorind să trezească interesul publicului asupra subiectului şi să coopereze cu alte grupuri şi instituţii cu preocupări similare.
 • Zeno este un motor de căutare rusesc pentru monede orientale, garnisit cu cca. 26.000 de fotografii

sus