ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Resurse de informare şi formare profesională

Vom încerca aici să oferim, în primul rând, cât mai mult posibil din ceea ce ar putea reprezenta o bibliografie a tehnicilor metalurgice pre-moderne. Vom începe cu nişte liste scurte, reprezentând ceea ce se numeşte o "bibliografie minimală". Foarte curând însă vom avea nevoie de unealta de excelenţă a bibliografiei - bazele de date. În momentul în care interfaţa publică a acestei baze de date va fi disponibilă (spre sfârşitul fazei II a proiectului, respectiv sfârşitul pimăverii anului 2006), informaţiile bibliografice vor fi de regăsit în capitolul Baze de date al site-ului nostru.

Bibliografia va include atât lucrări de specialitate ale fizicienilor şi inginerilor atomişti, cât şi studii de referinţă ale arheologiei "clasice". Implementarea unei cooperări ştiinţifice interdisciplinare va schimba ceva din optica şi practicile arheologiei, dar, cu siguranţă, expertiza tipologică şi comentariile tehnologice ale arheologului nu vor fi înlocuite, ci completate de datele oferite de ştiinţele experimentale.

Ceea ce am numit Lecturi comentate reprezintă locul geometric de intersecţie al recomandărilor bibliografice cu "resursele online" şi cu formarea profesională intermediată de Internet. Dorim, pe de o parte, să oferim colegilor - dar şi publicului larg - copii pdf ale unor studii de referinţă, alături se semnalarea unor aspecte-cheie ale articolelor oferite, în contextul studiilor de metalurgie antică; pe de altă parte, dorim să oferim specialiştilor din Consorţiu posibilitatea lansării unor ipoteze de lucru, ca teren de exersare a lucrărilor teoretice de mai târziu.

Documente online vor fi articole şi studii în format digital (majoritatea pdf, dar şi html dacă va fi cazul), însoţite de un scurt enunţ tematic, pentru a permite publicului să aprofundeze tehnicile şi obiectivele specifice acestui proiect

Link-urile vor fi grupate pe domenii de interes, începând cu entităţile web din domeniul fizicii şi ingineriei metalografice, continuînd cu proiecte şi informaţii similare obiectului de activitate al consorţiului, continuând cu colecţii de patrimoniu referitoare la obiecte de metal, din seria propusă cu prioritate spre studiu (aur, argint, bronz).

sus