ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Eugen S. Teodor - Bibliografie

  Lucrare de Doctorat:
 • Ceramica uzuală din Muntenia, de la sfârşitul veacului al V-lea până la mijlocul veacului al VII-lea, Teză de doctorat, Universitatea A.I. Cuza Iaşi, 2001; integral on-line (http://www.mnir.ro/publicat/teze.htm).
  Cărţi:
 • Sistemul Compas. Studiu de morfologie analitică numerică, aplicat ceramicii uzuale din perioada de migraţie a slavilor, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 1996.
  Capitol de carte:
 • A Shadow of a Frontier. The Walachian Plain during the Justinianic Age, în Borders, Barriers, and Ethnogenesis, ed. Florin Curta, Turnhout (Belgia), 2005, 205-245.
  Carte editată:
 • Forin Curta - Apariţia slavilor. Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, Târgovişte 2005, xxiii+412; traducere, editare
 • Dan Gh. Teodor - Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 1997.
  Studii apărute în publicaţii străine:
 • An Update for "Ipoteşti-Cândeşti Culture", în Zborník na pocest` Dariny Bialekovej, Red. Gabriel Fusek, Nitra 2004, 405-414.
 • The COMPASS method for the estimation of the capacity of pottery vessels, în Proceedings of the 24th CAA, Iasi 1996, BAR International Series (S845), Oxford, 2000, ed. Kris Lockyear, Timothy J.T. Sly, Virgil Mihăilescu-Bârliba, pp. 25-28
  Studii şi articole publicate în tară:
 • Raport asupra materialului ceramic de secol VI, rezultat în săpătura de salvare din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, în CercArhBuc 6, 2005, 181-192.
 • Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea a treia, concluzii), în Muzeul Naţional 16, 2004, 3-38.
 • Methodology on the Danube`s Bank. Amphorae and Bags at Capidava, în EphNap 13, 2003, 277-294.
 • O frontieră incertă a lumii romane. Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Iustinian, CercArh 12, 2003, 325-359.
 • About some "slavic pottery" from Slovenia, Studia Antiq. Arch. 9, 2003, 400-410.
 • Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea a doua, de la 565 la 626), în Muzeul Naţional 15, 2003, 3-36.
 • Epoca romană târzie şi cronologia atacurilor transdanubiene. Analiza componentelor etnice şi geografice (partea întâi, de la 459 la 565), în Muzeul Naţional 14, 2002, 3-35.
 • Addenda la Volumetrie..., în CercArh 11, 2000, 623-625.
 • Ceramica aşezărilor din secolul al VI-lea de la Dulceanca, în Istro-Pontica. Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, 2000, 295-343.
 • Aşezări din evul mediu timpuriu de la Vadu Anei, CercArh 11, 2000, 125-170.
 • Introducere în volumetria ceramicii secolului VI-lea nordul Dunării de Jos, în Arheologia Medievala 2, 1998, 21-50.
 • Sistemul Compas (II). Subsistemul alfanumeric, Arheologia Moldovei 21, 1998, 239-275.
  Studii publicate în cooperare:
 • Necropola medievală de la Brăneşti-Vadu Anei, în CercArh 14, 2005, sub tipar (în cooperare cu Anca Păunescu)
 • L'établissement rural médiéval des XVI-XVII siècles de Brăneşti-Vadu Anei, CercArh 12, 2003, 251-273 (în colaborare cu Anca Paunescu).
  Recenzii:
 • Florin Curta - The Making of Slavs: history and archaeology on the Lower Danube Region, cca. 500-700, Cambridge 2001 (recenzie), CercArh 12, 2003, 461-468.
  Studii publicate pe site-uri internet:
 • Sergiu Musteaţă - Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, recenzie, eggSTAYonline 2005, nr. 7 (revistă online a Grupului Etnogeneza, http://egg.mnir.ro)
 • Metoda distanţei cumulate şi morfologia ceramicii est- şi central-europene în veacurile V-VII, pe eggSTAYonline 2005, nr. 5 (revistă online a Grupului Etnogeneza, http://egg.mnir.ro)
 • Ceramica orizontului "Ipoteşti-Cândeşti" din aşezarea bucureşteană de la Militari. Elemente de fabricaţie, pe eggSTAYonline 2005, nr. 2 (revistă online a Grupului Etnogeneza, http://egg.mnir.ro); în cooperare cu Mircea Negru
  Site-uri internet editate (cuprinzând resurse ştiinţifice on-line):
 • Site-ul Muzeului Naţional de Istorie a României (http://www.mnir.ro)
 • Site-ul Grupului Etnogeneza (http://egg.mnir.ro)
 • Site-ul Consorţiului Arheomet (http://www.arheomet.ro)
înapoi la lista specialiştilor

sus