ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Ioan C. Opriş - Bibliografie

  Cărţi:
 • Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p.Chr.), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003
  Studii şi articole:
 • Dionysiac motifs in the Late Roman Art (4th-6th centuries), in P. Roman (ed.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Reports and Summaries. The 7th International Congress of Thracology, May 20-26, 1996 - Constanţa-Mangalia-Tulcea, Romania, Romanian Institute of Thracology, Bucharest, 1996, p. 322-324
 • Une nouvelle borne milliaire de Capidava , Thraco-Dacica, XVII, 1996, p. 189-190 (colaborare cu Mihai Popescu)
 • O nouă mărturie epigrafică privitoare la staţionarea cohortei I Ubiorum la Capidava (Ein neues Zeugnis bezüglich des Aufenthalts der Cohors I Ubiorum in Capidava), SCIVA, 3-4, 1997, Bucureşti, p. 277-281
 • Un préfet inconnu de la cohorte de Capidava, Pontica, XXX, 1997, p. 177-181(colaborare cu Mihai Popescu)
 • Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (I). Les grands plats à décoration chrétienne estampée de Capidava. Des nouveaux éléments iconographiques, Thraco-Dacica, XVIII, 1997, p. 207-218
 • Notes sur la céramique romaine importée de la Scythie Mineure (II). Deux formes africaines nouvelles de Capidava: African Red Slip Hayes 56 et 97, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 161-166
 • O ampulla din Asia Minor recent descoperită la Callatis/ A Pilgrim Flask of Asia Minor Origin recently discovered at Callatis, Thraco-Dacica XIX, 1-2, 1998, p. 167-170 (colaborare cu M. Ionescu)
 • A.A. Rosohackij, I. Cândea, G.V. Batizat, V. Cojocaru, I. Opriş, T.L. Samoilova, Nekotorye itogi arheologiceskih issledovanij Belgorod-Tirskoj ekspedicij v. 1997-1998 gg. (Unele rezultate ale cercetării arheologice ale expediţiei arheologice de la Belgorod-Tyras în anii 1997-1998), în vol. Ohrana i isssledovanija pamjatnikov arheologii v Odesskoj oblasti, I, Odessa, 1999, p. 5-12
 • catalogul Paleocreştinism şi creştinism pe teritoriul României - secolele III-XI, Bucureşti, 2000, nr.cat. 98, 101, 105, 107-110, 113-114, p. 61-63
 • Iconographie et symbolique chrétienne et païenne reflétée dans les découvertes céramiques de la province de Scythie (IVe - VIe siècle ap.J.-C.), New Europe College Yearbook 1999-2000, Bucharest, 2003, p. 427-469
 • Céramiques à caractère liturgique et dévotionnel provenant de la Scythie Mineure (IVe-VIe s. ap.J.-C.), în Actele Colocviului "Nuove ricerche su la romanita danubiano-balcanica, I-VI sec. d.C.", Accademia di Romania in Roma, 15-16 aprilie 2004, Ephemeris Dacoromana, Annuario dell'Accademia di Romania, Serie Nuova, XII, fascicolo I, 2004, p. 263-275
 • Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio Capidavensium, Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 183-194
  Recenzii:
 • Andrei Opaiţ, Aspecte ale vieţii economice din provincia Scythia (secolele IV-VI p.Ch.). Producţia ceramicii locale şi de import /Economical Life's Aspects in the Scythia Minor Province, IVth - VIth c. A.D. The Local and Import Ceramics Production, Bibliotheca Thracologica XVI, Bucureşti, 1996, în Thraco-Dacica XVIII, 1997, p. 253-257
 • Crişan Muşeţeanu (în colab. cu Dan Elefterescu), Ateliere ceramice romane de la Durostorum, Monografii IV, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2003, în Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2004-2005, p. 623-627
înapoi la lista specialiştilor

sus