ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Rodica Oanţă-Marghitu - Bibliografie

  Cataloage:
 • Tezaurul de la Pietroasa (Guldskatten från Pietroasa) în K. Slej, S. Unge Sörling, D. N. Popovici (ed.), Guldskatter Rumänien under 7000 år, Medelhavsmuseet, Stockholm, 2004, p. 70-77 (studiu introductiv)
 • K. Slej, S. Unge Sörling, D. N. Popovici (ed.), Guldskatter Rumänien under 7000 år, Medelhavsmuseet, Stockholm, 2004, p. 198-203 (nr. cat. 159-163)
 • Alfried Wieczorek, Patrick Périn (Hrsg.), Das Gold der Barbarenfürsten. Schätze aus Prunkgräbern des 5. Jahrhunderts n. Chr. zwischen Kaukasus und Galien, Stuttgart, 2001, p. 133, 147-165 (cat. no. 3.4, 4.8, 4.9, 4.11)
 • L'or des princes barbares. Du Caucase ā la Gaule Ve sičcle aprčs J.-C, Museé de Antiquités Nationale, Château de Saint-Germain-en Laye, Paris 2000, p.148-149, 172-196 (cat. no. 21, 29, 30, 31, 32)
 • Paleocreştinism şi creştinism pe teritoriul României - secolele III-XI, Bucureşti, 2000, p. 58-61, 65 (cat.no. 80-87, 96-97, 130)
 • Creştinismul pe teritoriul României. Primul mileniu, Bucureşti, 1999, p. 34-35, 46-47 (cat.no. 29, 30, 31, 32, 75)
  • Recenzii:
 • Éva Garam, Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, în Monumenta Avarorum Archaeologica, vol 5, Budapesta, 2001, în Cercetări Arheologice, 12, Bucureşti, 2004, p. 467-473
înapoi la lista specialiştilor

sus