ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Theodor I. V. Isvoranu - Bibliografie

 • Monede thasiene din tezaurul descoperit la Fântânele, jud. Teleorman, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai. Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 47-54.
 • Monede antice descoperite la Cogealac şi Camena, în volumul Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 101-108 (în colaborare cu E. Nicolae).
 • Documente numismatice privind relaţiile spaţiului est-carpatic cu zona Gurilor Dunării în secolele XIII - XIV, în AIIA-Iaşi, 22, 1985, 2, pp. 585 - 590.
 • Un tezaur de la începutul sec. II p.Chr. descoperit la Râfov, jud. Prahova, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 55-57 (în colaborare cu M. Dima).
 • Monede bizantine de la Tomis şi împrejurimi în colecţia Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", ibidem, p. 137-161 (în colaborare cu Gh. Poenaru Bordea).
 • Monede antice descoperite în Basarabia, în volumul Simpozion de numismatică dedicat Centenarului Societăţii Numismatice Române (1903-2003), Chişinău, 26-28 noiembrie 2003. Comunicări, studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005.
 • Recenzii


 • Sylloge Nummorum Romanorum Italia. Civiche Raccolte Numismatiche Milano, Res Publica, Milano, I-II, 1994; III-IV, 1996; V, 1997, în Buletinul Societăţii Numismatice Române, 92-97 (1998-2003), 2003(2004), p. 429-432.
 • Recenzie la Richard Reece, The Later Roman Empire. An Archaeology AD 150-600, Stroud-Marea Britanie / Charleston-U.S.A., 1999, în SCIVA, 52-53, 2001-2002, p. 324-325.
 • Lucrări predate pentru publicare


 • 16 voci pentru Lexicon zur Keltischen Archäologie, ce va fi editat de către Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Ur- und Frühgeschichte (text şi ilustraţie predate prof.dr. M. Babeş în februarie 2005).
 • Descoperirile monetare din "dava" de la Cârlomăneşti (campaniile 1967-1976) (în colaborare cu M. Babeş şi E.M. Constantinescu), pentru primul volum al seriei monografice Cârlomăneşti.
înapoi la lista specialiştilor

sus