ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Ernest Oberlander Târnoveanu - Bibliografie

 • Contribuţii la studiul emisiunilor monetare şi al formaţiunilor politice locale din zona Gurilor Dunării în secolele XIII - XIV, în SCIVA, 32, 1981, 1, pp. 125 - 161 (în colaborare cu Irina Oberländer-Târnoveanu).
 • Un atelier monétaire byzantin inconnu de la deuxième moitié du XIe siècle dans la thème de Paristrion, în RESEE, 21, 1983, 3, pp. 261 - 270.
 • Documente numismatice privind relaţiile spaţiului est-carpatic cu zona Gurilor Dunării în secolele XIII - XIV, în AIIA-Iaşi, 22, 1985, 2, pp. 585 - 590.
 • Numismatic Contributions to the History of South-Eastern Europe at the End of 13th Century, în RRH, 26, 1987, 3, pp. 245 - 258.
 • Quelques rémarques sur les émissions monétaires mediévales de la Dobroudja meridionale aux XIVe - XVe siècle, în RRH, 27, 1988, 1 - 2, pp. 107 - 122.
 • The X-Ray Fluorescence Analysis of a Gold Byzantine Coin Hoard from the Thirteenth Century, în First Romanian Conference on the Applications of the Physics Methods in Archaelogy, Cluj-Napoca, 5th - 6th November 1987, ed. P. T. Frangopol şi V. V. Morariu, Bucureşti, vol. 1, 1988, pp. 147 - 164 (în colaborare cu V. Zoran, L. Trache, A. Berinde şi P. T. Frangopol).
 • Un tezaur de monede feudale dobrogene din secolul al XIV-lea descoperit la Cernavodă (jud. Constanţa), în Cercetări Numismatice, 6, 1990, pp. 76 - 84.
 • Câteva observaţii asupra structurii şi datării unor tezaure de monede bizantine din colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României, în Cercetări Numismatice, 6, 1991, pp. 85 - 103.
 • Numismatic and Historical Remarks on the Byzantine Coins Hoards from the 12th Century at the Lower Danube, în RESEE, 29, 1991, 1 - 2, pp. 41 - 60.
 • "Tartarian Zlots" - A Golden Horde Legacy in the Monetary Terminology and Practice of Mediaeval Moldavia and its Neighbouring Countries, în RRH, 30, 1991, pp. 189 - 220.
 • Moldavian Merchants and Commerce in Constantinople in the 15th Century in the "Book of Accounts" of Giacomo Badoer, în Études Byzantines et Post-byzantines, Bucureşti, 2, 1992, pp. 165 - 180.
 • Realisation d'un catalogue numismatic sur l'ordinateur, în RECOMDOC '92 Eastern and Central European Regional Conference on Museum and Cultural Heritage Documentation, Bucharest, 1992, pp. 101 - 104.
 • La mer Noire et le Bas - Danube - axes du commerce européen aux XIIIe - XVe siècles (une approche numismatique du problème), în Medieval Europe 1992, A Conference on Medieval Archaeology in Europe, 21st - 24 th September 1992 at the University of York, vol. 5, Exchange and Trade, York, 1992, pp. 59 - 63.
 • Un atelier monétaire de la Horde d'Or - Saqcy - Isaccea sur le Danube (XIIIe - XIVe), în Actes du XIe Congrès International de Numismatique, Bruxelles, 8 - 13 septembre 1991, vol. III, Louvain - la Neuve, 1993, pp. 291 - 304.
 • Politique et technologie. Remarques sur les émissions romains en or de 253 à 364, în Revue Numimatique, 151, 1996, pp. 141 - 170 (în colaborare cu V. , Gh. Poenaru Bordea, L. Trache, E. Iacob, I. Lukanc şi C. Ciortea).
 • Analyses atomiques et nucléaires des monnaies romains en or de frappées entre 253 et 364, în Cercetări Numismatice, 7, 1996, pp. 49 - 74 (în colaborare cu V. Zoran, Gh. Poenaru Bordea, L. Trache, E. Iacob, I. Lukanc, C. Ciortea, A. Popescu şi N. Nica).
 • Byzantino-Tartarica. Le monnayage de la zone des Bouches du Danube à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe siècle, în Il Mar Nero, 2 - 3, 1995 - 1996, pp. 191 - 214.
 • Începuturile prezenţei tătarilor în zona Gurilor Dunării în lumina documentelor numismatice, în Simpozionul Internaţional "Originea tătarilor - Locul lor în România şi în lumea turcă", Constanţa, 15 - 17 noiembrie 1994, coord. T. Gemil, Bucureşti, 1997, pp. 93 - 128.
 • Some Remarks on the Chronology and the Composition of the Byzantine Coin Hoards from the 13th and 14th Centuries at the Lower Danube and Adjacent Areeas, în Études byzantines et Post-Byzantines, vol. III, 1997, pp. 113 - 160.
 • From "Perperi ad sagium Vecine" to "Parpar". The Byzantine-Balkanic Origin Account Coins in Wallachia during the 13th - 19th Centuries, în 130 Anniversary from the Establishing of the Modern Romanian Monetary Systhem, coord. M. Isărescu, Bucureşti, 1997, pp. 97 - 182.
 • Le emissioni monetari del imperatore Traiano, connesse alle guerre dacice, în Traiano ai confini del Impero, Ancona, 1998, pp. 166 - 179.
 • Remarques sur la classification et la chronologie d'hyperpères nicéenes de Jean III Vatatzès à la lumière du trésor d'Uzun Baïr, comm. de Mihail Kogălniceanu, dép. de Tulcea, în Istro-Pontica Muzeul tulcean la a 50-a aniversare 1950-2000 Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de ani de activitate, Tulcea, 2000, pp. 499-501
 • Aurul monetizat în spaţiul românesc - două milenii şi jumătate de istorie - The Coined Gold on the Romania Territory - Two Thousand and Half Year Old History în Monede de aur din colecţii româneşti-Gold Coins in Romanian Collections, vol. I, A. Vîlcu, M. Dima, Ana Dicu, M. Neagu, E. Păunescu şi Elisabeta Savu, Colecţii din Muntenia-Collections from Wallachia, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul "Dunării de Jos" Călăraşi, Muzeul "Teohari Antonescu" Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, coord. E. Oberländer-Târnoveanu, Bucureşti, 2001, pp. 7-51.
 • Moneda bizantină şi de tip bizantin pe teritoriile de la sud de Carpaţi în secolele XII-XV - o analiză critică a documentelor numismatice, în Mousaios, 7, 2001, pp. 337-391.
 • Societate, economie şi politică - Populaţiile de pe teritoriul Moldovei şi lumea sud-est europeană în secolele IV - XIV în lumina descoperirilor monetare, în Suceava - Anuarul Muzeului de Istorie a Bucovinei, 36-38 1998-2001, 2001, pp. 311-355.
 • From the Late Antiquity to the Early Middle Ages - The Byzantine Coins on the Territories of the Iron Gates of the Danube. From the Second Half of the 6th Century to the First Half of the 8th Century în Études Byzantines et Post-byzantines 4 2001 Iasi 29-69.
 • Zlotul "românesc" sau "moldovenesc" - o moneda de cont de tradiţie bizantino-balcanică din Moldova secolelor XV-XVI, în CN, 8, 2002, pp. 223-246.
 • Un nou taler moldovenesc emis în anul 1562 de către despot Vodă, în CN, 8, 2002, pp. 247-251 (în colaborare cu Carol Zwecker).
 • La monnaie byzantine des VIe-VIIIe siècles au-delà de la frontière du Bas-Danube. Entre politique, économie et diffusion culturelle, în Histoire & Mesure, 17, 2002, 3-4, pp. 155-196.
 • Some Remarks on the Gold Coinage of the Genoese Lordships from the Levant, în XIII Congreso International de Numismatica Resúmenes de la Comunicaciones - Abstracts of Papers - Résumés des Communications, Madrid, 15-19 Septiembre 2003, Madrid, 2003, pp. 182-183.
 • Componenta pontică în circulaţia monetară moldovenească din vremea lui Ştefan cel Mare, în Revista Muzeelor, 40, 2004, 3, pp. 63-86.
 • A 13-16. századi magyar pénzverés emlekéi nyugatonI. - The 13th-16th Hungarian coinage in the West (I) the Italian, French and Catalan sources, în Numizmatikay Közlöny, 102-103, 2004, pp.45-56.
 • "Ymmo verius sub ducati Venetiarum communis proprio stigmate" La question des émissions d'or de Francesco Ier Gattilusio, seigneur de Metelino (1355-1384), în Revue Numismatique, 2004, pp. 223-239.
 • Moneda şi politica în Moldova domniei lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare şi epoca sa, Bucureşti, sub tipar
 • Les échanges dans le monde rural des provinces byzantines de la moitié orientale des Balkans - VIe-XIe ss., în Réalités byzantines, Paris, sub tipar.
 • Moneda şi propaganda - războaiele dacice pe monedele lui Traianus şi a cetăţilor greceşti fondate de acesta, în Cercetări Numismatice, 9, sub tipar.
înapoi la lista specialiştilor

sus