ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Bogdan Constantinescu - Bibliografie

Lucrări publicate în străinătate, în reviste cotate ISI Lucrări publicate în România, în reviste cu cotaţie ISI Lucrări publicate în actele conferinţelor internaţionale Lucrări apărute în publicaţii fără cotaţie ISI înapoi la lista specialiştilor

sus