ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Obiective globale

Titlul complet al proiectului Prezentare generală Situaţia pe plan naţional şi internaţional la nivelul domeniului şi a tematicii propuse Obiective concrete Prezentarea ştiinţifică şi tehnică a proiectului Justificarea proiectului Schema de realizare a proiectului Rezultate / beneficii şi schema / planul de valorificare / diseminare Impactul tehnic, economic şi social Managementul proiectului Descrierea resurselor necesare pentru realizarea proiectului

sus