ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Prezentare proiect

Veţi găsi în acest capitol date despre proiect şi cei care doresc să-l realizeze, cu următoarea structură:

Pagina de Obiective Globale are la bază documentele programatice ale Consorţiului, care se regăsesc în dosarul de înscriere la licitaţia de programe, din vara anului 2005. Ele se constituie într-un corpus "constituţional", definind scopurile şi mijloacele. Numele însuşi ("obiective globale") este un compromis între conţinutul documentului şi necesitatea unui enunţ scurt pe coloana de meniuri din stānga; în realitate, este un document complex care pleacă, conform uzanţelor, de la chiar istoricul problemei şi o evaluare a momentului ştiinţific în context global. Caracterul său tehnic-descriptivist îl recomandă spre lectură numai celor care doresc să aprofundeze întregul context tehnologic şi organizatoric.

Pagina Instituţii prezintă cele patru entităţi ale consorţiului, cu o minimă fişă descriptivă a profilului de activitate, pentru cine s-ar întāmpla să nu ştie (fiindcă sunt instituţii de prim rang, de care puţini internauţi nu vor fi auzit deloc). Fişa profilului de activitate nu se doreşte una exhaustivă, ci una sugestivă, folosindu-se, atunci cānd este cazul, trimiteri la surse de informare aprofundată, precum propriile site-uri de prezentare. Ar mai fi de adăugat aici că doar dificultăţile legate de gestiunea unui program cu instituţii din altă localitate ne-au împiedicat să implicăm în proiect, nemijlocit, şi alte instituţii de prestigiu din oraşe precum Cluj, Deva sau Alba Iulia (dar lista este potenţial mai lungă şi, virtualmente, deschisă), pe care le considerăm ca parteneri discreţi dar activi. Cele trei instituţii cu profil arheologic din Consorţiu vor încerca, de altfel, să se facă ecoul unor interese ştiinţifice majore la nivel naţional, dincolo de interesele conexe propriului patrimoniu.

Pagina Specialişti va cuprinde informaţii despre persoanele implicate în proiect. Pentru a cruţa orice susceptibilitate, lista va fi una alfabetică, deschisă însă de conducătorul proiectului. Fiecare CV cuprinde date minimale de identificare asupra apartenenţei instituţionale, a poziţiei în proiect, a experienţei profesionale, a afilierii la organisme non-guvernamentale, o listă bibliografică şi, evident, o adresă de contact. Editorul site-ului a încercat să ofere un format de prezentare cāt mai unitar, specialităţile, vechimea în cercetare sau lungimea listelor bibliografice variind considerabil.

Pentru perioada primelor două luni de funcţionare a site-ului este posibil ca unele informaţii să se afle, încă, în curs de completare sau de procesare pentru a lua calea Internet-ului. Oricum, acest capitol al site-ului este primul pe care îl dorim finalizat, cāt mai repede cu putinţă, pentru a face apoi loc activităţilor propriu-zise.

sus