ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Raport faza IV

Elaborarea unei baze de date cu compoziţii ale unor obiecte de bronz din patrimoniul naţional

Materiale arheologice de pe şantierul Răcari piese de bronz sec. II-prima jumătate a sec. III

dr. Eugen S. Teodor

Expertiza pieselor metalice de origine arheologică, supuse analizei elementale la IFIN (colectiv condus de dr. Bogdan Constantinescu), prin metoda XRF (non-distructivă, pentru determinarea compoziţiei aliajelor metalice). Măsurătorile au fost efectuate în martie 2007.

Generalităţi Catalogul pieselor Consideraţii asupra măsurătorilor efectuate (Vezi Anexa, cu datele de citire elementală)

sus