ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Materiale

Acesta va fi capitolul de site în care veţi putea urmări, nemijlocit, o parte a activităţii consorţiului, respectiv acea parte care poate face obiectul informării publice.

Rapoartele sunt extrase din rapoartele de etapă, momente intermediare, şase la număr, care jalonează realizarea proiectului, de-a lungul celor trei ani. Aceste rapoarte reprezintă doar premizele unor studii aprofundate, cu avantajul că timpul lor de procesare este cel mai scurt.

Studiile reprezintă "produsele finite" ale proiectului, din punct de vedere ştiinţific. Site-ul web va fi folosit ca promotor al publicaţiilor hârtie, anticipând apariţia studiilor în volum, eventual sub formă de rezumat.

Toate materialele publicate în acest capitol sunt obiectul drepturilor de autor, care aparţin semnatarilor. Utilizarea unor informaţii apărute aici se va face cu indicarea sursei, în formă scurtă ca "Arheomet. Rapoarte 4 [= etapa] - Autor, Titlu", sau "Arheomet. Studii - Autor, Titlu", sau cu trimiterea integrală a adresei Internet: www.arheomet.ro/studii/[nume_fişier].html.

sus